top of page

#intro

 

Dažnai darbe, namuose ar kitur girdime žodį skaitmenizacija. Mūsų gyvenimas tampa vis labiau ir labiau integralus į inovatyvių įrankių naudojimą. Kaip su tuo būti darbo su jaunimu lauke?

output-onlinegiftools.gif

„ Juk jauni žmonės niekada nepatiria patyčių dėl to, kad jie turi naujausią telefoną, ar ne? “


- Brigita Baškevičiūtė

Apie projektą

Remiantis XXI a. aktualijomis bei vis stipriau besivystančiai naujai darbo su jaunimu formai - skaitmeniniui darbui su jaunimu, intensyviai stiprėja poreikis ugdyti jaunimo darbuotojų kompetencijas. Tai galime matyti ir ES jaunimo srities strateginiuose tiksluose bei Jaunimo reikalų agentūros siekiamybėje. Esame pasiekę daugiau nei 130 jaunimo darbuotojų iš visos Lietuvos, su kuriais aktyviai pradėjome dalintis patirtimis ir skaitmeninio darbo su jaunimu įrankiais.

Mokymai jaunimo darbuotojams

Metodiniai įrankiai

Tai sėkmingai įgyvendintas tęstinio mokymo(si) projektas “Skaitmeninė galia” trejus metus iš eilės, kuriame dalyvavo iš viso 63 jaunimo darbuotojos/ai iš visos Lietuvos ir įgijo labai svarbių skaitmeniniam darbui su jaunimu reikalingų kompetencijų. Projekto rėmuose sukurti metodiniai įrankiai apie skaitmeninį darbą su jaunimu iš skirtingų perspektyvų. Vienas svarbiausių mūsų tikslų – skatinti jaunų žmonių integraciją į sveiką (emociškai ir fiziškai) pilietinę visuomenę. Norint tai pasiekti, ypač svarbu ugdyti ir stiprinti jaunimo darbuotojus, kurie dirba per artimą santykį su pačiais jaunais žmonėmis.

Individualios grupinės konsultacijos

Mentorystė

Apie leidinį

“Skaitmeninė galia III: lankstus mąstymas” - tai leidinys skirtas jaunimo darbuotojams iš arčiau susipažinti su skaitmeninių įrankių naudojimu darbo su jaunimu lauke bei pasigilinti į kūrybingumo kompetencijos ugdymo svarbą.

Leidinyje rasite medžiagos, kuri liečia skaitmeninio identiteto, santykio kismo, metapažinimo, mąstymo stiliaus, poreikių, kūrybingumo temas bei daugelį kitų, kurios padeda geriau suprasti jauną žmogų bei kaip padėti jam ugdyti tam tikras kompetencijas.

,, Nėra blogos kūrybos -
tik kitoks rezultatas “


- Aušra Turskytė

bottom of page